Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spektaklu w Galerii oraz video w: https://vimeo.com/79638502


Franciszek Zabłocki

„ŻÓŁTA SZLAFMYCA” Albo Kolęda na Nowy Rok

 • Reżyseria: Julia WERNIO
 • Współpraca Ryszard KOPPLINGER)
 • Scenografia: Elżbieta WERNIO
 • Współpraca: Joanna KOPPLINGER)
 • Muzyka: Piotr SALABER
 • Producent: Andrzej GAJOS
 • Realizator nagrań: Chris AIKEN
 • Charakteryzacja: Bożena GAJOS
 • Obsada:

 • CZESŁAW: Ryszard Kopplinger
 • ŻONA JEGO: Elizabeth Kozlowski
 • ZOFIA ICH CÓRKA: Julia Siedlanowska
 • JAN SŁUGA CZESŁAWA: Feliks Rohraff
 • SIECIECH KOCHAJĄCY ZOFIĘ: Patrick Jankowski
 • PRAWNIK: Sylwester Młynarski
 • FIRCYK: Ryszard Kowalski
 • TRAKTYER: Waldemar Jabłonski
 • MERKURY BOŻEK: Marek Walczuk
 • KOLĘDNICY: Aleksandra Grodecka, Roma Wisniewski, Paweł Ruszczyk, Bogdan Dymitruk, Lech Dolecki, Józefina      Przystupa, Katarzyna Przystupa, Kamil Kulewski, Remi Grodecki

Franciszek Zabłocki (1754-1821) poeta epoki Oświecenia niestrudzenie realizował marzenie króla Stanisława Augusta o polskiej komedii pisanej wierszem. Był w latach osiemdziesiątych XVIII stulecia głównym „dostawcą” tekstów dramatycznych dla warszawskiej sceny narodowej. Dla niej przysposobił i spolonizował przeszło 50 komedii wielkich (Molier, Diderot, Beaumarchais) i pomniejszych autorów francuskich, a jego przeróbki często przewyższały klasą artystyczną oryginały. Tak było chociażby w przypadku najsłynniejszej komedii Zabłockiego „Fircyk w zalotach”.
„Żółta szlafmyca” powstała w 1783 r. jako komedioopera. Główny bohater komedii, Czesław, na Nowy Rok otrzymuje w darze od boga Merkurego czarodziejską szlafmycę. A dar to osobliwy – gdy Czesław włoży szlafmycę na głowę, wszyscy jego rozmówcy zaczynają mówić mu prawdę prosto w oczy. Prowadzi to do wielu zabawnych sytuacji.
Nasze przedstawienie jest wesołą, pełną humoru refleksją nad ludzką naturą. Opowiada o naszej skłonności do ulegania zewnętrznym pozorom przy ocenie innych ludzi. Łatwo nas omamić, oszukać i często nie wiemy, kto jest naszym prawdziwym przyjacielem.
Po raz pierwszy w swej historii Teatr zaprosił do współpracy znakomitych profesjonalistów z Polski; znaną i uznaną Julię Wernio, która podjęła się reżyserii, oraz świetnego kompozytora Piotra Salabera, który nie tylko specjalnie dla tego przedstawienia skomponował przepiękną muzykę ale osobiście zajął się przygotowaniem wokalnym aktorów i chóru Kolędników. Dało to doskonale rezultaty i pozwoliło zespołowi Teatru na osiągnięcie wysokiego poziomu artystycznego.
Dwa przedstawienia komedii odbyły się przy wypełnionych publicznością widowniach, ktora obdarzyła twórców spektaklu gorącymi owacjami. Postanowiono pokazać komedię po raz trzeci, oraz pojechać ze spektaklem do Seattle.

Spektakl dofinansowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z budżetu kancelarii Senatu RP”. Pod Patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver.